Binnendemuren

headermetnaam1

Sommige gevallen zijn jammerlijk genoeg verkeerde inschattingen . In andere gevallen gaat het echter om onbegrijpelijke fouten en/of manifeste onwil om de onderzoeksdaden te stellen die de onschuld van een verdachte zouden kunnen bewijzen .

Ook gevangenen hebben recht om bij hun familie te sterven kopt "De Morgen" ( 10/07/2009)
De voorbije twee jaren werden 18 terminale gedetineerden in voorlopige vrijheid gesteld .


Een grote sprong vooruit in de rechten van de gedetineerden kwam er op 1 Februari 2005 met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de Basiswet van 12 Januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechten van de gedetineerden , ook wel gekend als de Wet Dupont , naar de persoon die jarenlang ijverde om ze verwezenlijkt te krijgen 


Belgie zal vanaf 2010 veroordeelde gevangenen uit andere lidstaten van de Europese Unie makkelijker kunnen overbrengen naar een cel in eigen land om hun straf uit te zitten . Dat is het gevolg van een overeenkomst die de ministers van Justitie van de Unie van Brussel bereikten .

In tijden van grote commotie over justitie steken oude ideeen weer de kop op . Ontsnappingen met de helikopter of met een ladder over de muur dragen ertoe bij dat eerder geuite ideeen weer naar boven komen ....

Gelukkig groeit bij veel actoren van de justitie nog steeds het besef dat de komende jaren cruciaal zijn . Het gevoel overheerst dat er lang genoeg is aangemodderd. Er moet iets gebeuren . De tijd is rijp om taboes te doorbreken ,

Ervaring - proces

De ervaring begint met de aanhouding .


's Lands media - advocaat nummer één , formuleerde krasse bedenkingen na de ophefmakende uitspraak van de assisenjury .Na een arrestatie kom je als je wordt aangehouden in een arresthuis terecht . In mijn geval was dat in Gent

Een zwaar gehandicapte , geestesgestoord en paranoia zit in de gevangenis als geinterneerde na een poging tot brandstichting . Hij had de eigen woning in brand trachten te steken , daar er de overtuiging was dat de buren zouden inbreken ...

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start