Binnendemuren

headermetnaam1

Er zit gewoon teveel volk in de Belgische gevangenissen . Dat heeft ondermeer te maken met het feit dat er nogal losjes om wordt gesprongen met de wet op de voorlopige hechtenis .

In het afgelopen assisenjaar moesten de diverse hoven van Belgie toch weer uitspraken doen in diverse zaken , de één al meer bekend voor het grote publiek dan de andere .


De Basiswet stelt de effectuering van geformuleerde rechten aangaande het regime afhankelijk van mogelijke veiligheidsrisico's die het met zich mee kan brengen. In de Basiswet wordt ook voorzien in de mogelijkheid tot plaatsing in een zgn. " individueel bijzonder veiligheidsregime "( art. 116 - 118 van de Basiswet )

De cellen zijn te klein , er is geen water of geen toilet en er is weinig toezicht.

Een onderzoek moet zowel á charge als á decharge ( zowel voor als tegen) worden gevoerd.
Als iemand in voorlopige hechtenis wordt genomen is het goed om zo snel mogelijk onderzoek te doen dat de (on)schuld van de verdachte kan bewijzen . Een gulden regel ?

Over het algemeen kan gesteld worden dat volhouden "onschuldig " veroordeeld te zijn , automatisch resulteert in een aanzienlijke strafverlenging, bovenop de termijn waarop een gedetineerde in voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) kan worden gesteld

Na een eerste computer gestuurde test van het Selor-examen voor penitentiair beambte met succes te hebben afgelegd volgde een tweede gedeelte.

Het begeledingsbeleid dat de deelstaten sinds de jaren tachtig moeten voeren voor gevangenen komt in Vlaanderen langzaam op gang. Veralgemening van aanbod dat acht gevangenissen uitestten.

In de nieuwe gevangenis van Hasselt is een cipier ziek geworden door giftige schimmels die in de lucht hangen.

Volgens specialisten is het aircosysteem de oorzaak van het probleem. De gevangenis in Hasselt is 2,5 jaar oud.

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid ontdekte 3 schimmels. Er zit ook veel koolstofdioxide in de lucht.

De Liga voor Mensenrechten is een ongebonden organisatie die tot doelstelling heeft de mensenrechten te beschermen en schendingen van mensenrechten te voorkomen of op te heffen. De leidraad hierbij is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start