Binnendemuren

headermetnaam1

                    Afkortingen

 

Besl. Vl. Reg.                  Besluit Vlaamse Regering

bew. wet                          Gewijzigde wet               

BS                                  Belgisch Staatsblad

Bull. Off.                          Bulletin Officiel
CBM                               Commissies ter Bescherming van de Maatschappij

CPT                                Comité ter Preventie van Foltering en Menswaardige Behandeling

EHRM                             Europees Hof voor de Rechten van de Mens
ET                                   Elektronisch toezicht

FOD                                Federale Overheids Dienst 

GW                                 Grondwet

KB                                  Koninklijk Besluit

KI                                    Kamer van Inbeschuldigstelling

MB                                  Moniteur Belge

MO                                  Ministeriële Omzendbrief

OCMW

OM                                  Openbaar Ministerie

PSD                                 Psycho-sociale dienst

Sw                                   Strafwet

Swb                                 Strafwetboek

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gebruikte afkortingen met de verklaring betreffende justitie en het gevangeniswezen. Het overzicht is zeker niet volledig. Aanvullingen en wijzigingen zijn zeer welkom en kunnen worden doorgegeven, zodat een meer complete lijst ontstaat.

Nuttige adressen en websites


Een overzicht van nuttige adressen en websites voor gedetineerden.

Het overzicht is zeker niet volledig!!. Aanvullingen en wijzigingen ziijn zeer welkom en kunnen worden doorgegeven, zodat een meer complete lijst ontstaat.


Belgisch Staatsblad

Officieel orgaan Belgische overheid met o.a. publicaties van wetgevingen en oprichtingsaktes.


Fatik

Tijdschrift voor gedetineerden verspreid door Liga voor de Mensenrechten.


FOD Justitie

Federale overheidsdienst justitie

www.ejustice.fgov.be/cgi

 


Ministerie van Justitie

www.just.fgov.be/

 


PRH - Pesoonlijkheid en Relaties vzw

Persoonlijkheidsvorming in gevangenis

Otto Veniusstraat 15, B - -2000 Antwerpen

Prisoners.be

Datings en contacten voor en door gedetineerden

Prisoners.be, Postbus 77 - 2400  Mol
www.prisoners.beDe Rode Antraciet vzw

Stationsstraat 71
B-3018 Wijgmaal
www.derodeantraciet.be

Vlaamse Overheid-Departement Welzijn , Volksgezondheid en gezin
www.wvg.vlaanderen/welzijnenjustitie

Federale Overheidsdienst Justitie
www.just.fgov.be

VDAB - Werkgelegenheid
www.vdab.be

 


Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Laagdrempelig aanspreekpunt. Justitieel Welzijnswerk is een onderdeel van CAW.

Diksmuidelaan 50, B c- 2600 Berchem

www.caw.be
BONJO (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties) is een belangenvereniging in Nederland voor ruim 70 vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun relaties.
www.bonjo.nl


Within Without Walls

Jan de Cock

http://www.prisoninfo.org/nederlands_pagina/wiezijnwe.html


Heel veel informatie vindt u hier
http://gevangenis.beginthier.nl/

Liga voor de Mensenrechten

Gebr. de Smetstraat 75, 9000 Gent

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter Liga mensenrechten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


gevangenis.startkabel.nl

gevangenis.startpagina.nl

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen
t.a.v. de Sociale Dienst
Stalingradlaan 54 - 1000 Brussel
Via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of telefonisch 02/537 59 28

LIGA voor mensenrechten
J.van Stopenberghestraat 2
9000 Gent
www.mensenrechten.be

Stichting voor Morele Bijstand
aangevangenen (SMBG)
Stalingradlaan 53
1000 Brussel
Tel. 02/537 59 28
Fax. 02/537 10 93
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
Directeur Generaal Hans Meurisse
Waterloolaan  115
1000   Brussel
Tel 02/542.75.15
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Advocatenkantoor Schepens & Partners
http://www.schepens-partners.be/

Advocatenkantoor Verstringhe - Deschepper
http://verstringhedeschepper.be/nl/ms/ms/verstringhe_-_deschepper+advocaten+gent+ms-117032+p-2.html

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.victoriadeluxe.be

Viktoria Deluxe vertoont met regelmaat de documentaire ("Ik zeg altijd de waarheid, maar niemand gelooft mij") in de cinema te Gent.

 

Similes organiseren met regelmaat iets omtrent geïnterneerden.

www.similes.org

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.kieskleurtegenpesten.be

www.0029.be

http://www.sad.be/tegek/

www.smbg.be

www.bzn.be

 

www.geestelijkegezondvlaanderen.be

 

 Thuisgekomen uit de gevangenis gebeurt het niet zelden, dat het huis (en ook het gehele leven) van de ex-gedetineerde overhoop ligt .

Het Laatste Nieuws van 25 Juli 2009 meldt : "Vlamingen tegen voorwaardelijke invrijheidstelling".

'Schandalig', 'hemeltergend', 'hier mag alles' en 'crapuul is crapuul en hoort in de gevangenis ' zijn de reacties van omstanders en zo ook gepubliceerd in kranten en weergegeven op de televisie . 

 Het vermoeden van onschuld is een lachertje. Dat zegt niet alleen de Liga van de Mensenrechten, maar ook diverse advocaten. Ze vinden dat de wet op de voorlopige voorhechtenis systematisch wordt misbruikt om mensen achter de tralies te draaien. En let wel: het kan iedereen overkomen.

Soms geraakt iemand in de cel omdat hij zichzelf verdacht heeft gemaakt. Zichzelf verdacht maken is één van de drogredenen welke worden aangewend om geen schadevergoeding aan ten onrechte (voor)hechtenis te moeten betalen.

Eén op de vijf gedetineerden kampt met ernstige psychische problemen , zoals verslaving - of agressiestoornissen. Omdat zij geen hulp krijgen zijn ze opnieuw een gevaar voor de samenleving als ze vrijkomen .

 

De rol van de openbare aanklagers, procureur, mag niet worden vergeten. Advocaten van algemeen belang, het Openbaar Ministerie, echter met een groot verschil: de leden van het Openbaar Ministerie genieten veel minder autonomie dan de leden van de advocatuur.

In Belgie zijn geen vereisten gesteld aan gevangenbewaarders . Een summier ingangsexamen is voldoende.

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start