Binnendemuren

headermetnaam1

BRUGGE - Michelle Martin trok naar een klooster omdat ze nergens anders terecht kon. Veel andere ex-gedetineerden kloppen aan bij een opvangtehuis, omdat ze nergens terecht kunnen. En nog niet klaar zijn voor de grote, boze wereld. In Brugge helpen de aalmoezeniers van de gevangenis hen al tien jaar. In de luwte. En dankzij giften. ‘Wie zou hun anders nog een kans geven?'

De populistische trekjes vab Minister Turtelboom.  

 Het beleid van justitieminister Turtelboom is in strijd met de meest elementaire spelregels van ons rechtssysteem, menen zes strafpleiters . De minister wil zich als een volksheldin profileren.

Thuisdetentie is gatenkaas.

BRUSSEL - De kortste straffen zitten veroordeelden via de telefoon uit. Een paar keer per dag belt een computer ze op om te controleren of ze thuis zijn. ‘Maar tussendoor blijft er tijd genoeg over om tigerkidnappings te plegen.'

Veroordeelde met enkelband noemt strafuitvoering ‘pure willekeur'

BRUSSEL - Een heilig boontje is hij niet. Dat weet recidivist Ian Van den Bonne (37) ook wel: ‘Ik besef dat ik niet vrij zou mogen rondlopen'. Maar ondanks een waslijst aan veroordelingen – van enkele maanden tot 4,5 jaar cel – heeft hij nog geen dag in de gevangenis gezeten. ‘Dit is de eerste straf die uitgevoerd wordt: acht maanden heb ik op een enkelband gewacht, straks mag hij eraf.'

De Standaard 05/01/2013 “Belgische Migratiepolitiek is dramatisch” Johan Rasking

Het Laatste Nieuws 07/01/2013 “Federale politie krijgt geen goedkeuring voor een nieuw onderhoudscontract van haar helicopters en vliegtuigen. Binnenkort kunnen we niet meer vliegen” Nicolas Vanhecke.

 

Op 10-12-2011 werd de algemene beleidsnota Justitie door de Minister in de kamer ingediend. Een jaar later gaan we na wat is overgebleven van de beloftes. Beperking is de rechtspositie van de gedetineerden en wat er is sedert het aan treden van de Minister aan regelgeving is veranderd (of niet!!).

 

In de nasleep van de commotie over de voorwaardelijke invrijheidstelling(VI) van Michelle Martin en vooruitlopend op nieuwe verkiezingen (misschien wel de belangrijkste reden) werd in september 2012 een concensus bereikt binnen het Belgische Kabinet over grondige hervormingen van de wet externe rechtspositie van veroordeelden (WERV). Dan volgde een periode van radiostilte, want zelfs de leden van de Commissie Justitie hebben geen definitieve wettekst gezien. De stilte werd verbroken de laatste week van november 2011 toen de twee belangrijkste adviesraden, de Raad van State (RvS) en de Hoge Raad voor Justitie (HJR) hun adviezen bezorgden aan de regering t.b.v. het voorontwerp van de wet van de minister van Justitie. Opmerkelijk dat beide instanties zeer kritisch tegenover het voorontwerp lijken te staan. Lijken, want jammer genoeg zijn alle adviezen van de Raad van State vertrouwelijk. Toch meldden verschillende persbronnen dat de Raad van State het voorontwerp “ongrondwettelijk en discriminerend” noemde.

José Masschelin roept Di Rupo en Turtelboom op om procedure invrijheidstelling snel aan te passen

Zoals op de spoeddienst betalen we straks allicht remgeld voor een ‘gratis’ advocaat. Zonder zulke veranderingen wordt het systeem onbetaalbaar, blijkt uit onderzoek.

  • Pro-Deosysteem kostte vorig jaar bijna 70 miljoen.
  • Systeem is gevoelig voor fraude.
  • Minister Turtelboom bekijkt aanpassingen.

Brussel / Bijna 70 miljoen euro kostte het Pro-Deosysteem ons land vorig jaar. 17 miljoen meer dan in 2007 en zelfs meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van begin jaren negentig.

De acht zaken van Straatsburg.

Handige links

U bevindt zich hier: Start Beleid - Wetgeving