Binnendemuren

headermetnaam1

Vanaf januari treedt het nieuwe systeem van elektronisch toezicht in werking, mét gps. Dat zou de gevangenisbevolking moeten doen dalen, maar daar gelooft niet iedereen in.

Elektronisch toezicht via gps, ter vervanging van de voorlopige hechtenis, zal veel geld kosten en zal het aantal gevangenen amper doen dalen. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in een advies aan de Kamercommissie Justitie.

In Vlaanderen en Brussel troffen parket en verdachte in minstens 14 zaken een regeling volgens de ‘verruimde minnelijke schikking’.

Volgens cijfers van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft de Belgische staat al ruim 66,5 miljoen euro in het laatje gekregen via de zogeheten ‘wet op de verruimde minnelijke schikking’.

Bron: De Standaard

Aanleiding voor de doorlichting door de Hoge Raad voor de Justitie is de ongelukkige vrijlating van Davy S. eerder dit jaar.

Eind september moest de rechtbank van Hasselt de Davy S. (24) vrijlaten door een procedurefout. S. zat in voorarrest omdat hij zijn ex-vriendin in juli in het gezicht had geschoten. Hij was aangehouden op verdenking van poging tot moord.

Zowel de Raad van State als de Hoge Raad voor de Justitie heeft bedenkingen bij de veranderingen van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) stelde die voor na de vrijlating van Michelle Martin.

 

Er kan eindelijk een einde komen aan de mensonterende behandeling van geïnterneerden in gevangenissen. Die krijgen nu helemaal geen behandeling. België liep daarvoor al verschillende veroordelingen op. SP.A-senator Bert Anciaux heeft een wetsvoorstel klaar dat door (bijna) de hele meerderheid gesteund wordt.

Internering op een keerpunt? Er beweegt veel, maar de schrijnende toestanden zijn niet weg, waarschuwt Henri Heimans, kamervoorzitter van het hof van beroep in Gent, en voorzitter van de Commissie Bescherming Maatschappij Gent.

Nu de slachtoffers van Kim De Gelder enigszins tot rust kunnen komen, is het tijd om de complexe interneringskwestie te duiden.

Een degelijke diagnose buiten de gevangenis, door naar behoren betaalde psychiaters, én een behandeling op maat. Dat voorziet het wetsvoorstel van senator Bert Anciaux (sp.a), dat flagrante schendingen bij interneringen in ons land moet wegwerken. Anciaux heeft de meerderheid al achter zich, nu nog budgetten en infrastructuur.

Verkrachte vrouw moet 5.000 euro betalen omdat dader onvindbaar is.

De bevoegdheidsverdeling tussen de uitvoerende en de rechterlijke machtg bij de invoering van vrijheidsstraffen: en never ending story.

De vraag naar wie dient te beslissen over de wijze waarop vrijheidsstraffen ten uitvoer worden gelegd, is geen nieuw gegeven maar maakt integendeel al decennialang voorwerp uit van discussie. Reeds in de jaren 1930, niet lang nadat de gevangenisstraf stevig verankerd was geraakt in het Belgische straffenarsenaal en als belangrijkste straf positie was gaan innemen, vonden discussies en debatten plaats over de precieze bevoegdheidsverdeling bij de uitvoering van deze gevangenisstraf. Door de invoering van modaliteiten als de voorwaardelijke invrijheidstelling was de gevangenisstraf immers niet langer louter een integrale uitvoering van de straf zoals opgelegd in de fase van de straftoemeting, maar werd haar aard en duur tijdens de strafuitvoeringsfase aangepast. Waar in de beginjaren de beslissingsbevoegdheid van de minister over deze modaliteiten nog weinig of niet in vraag werd gesteld, staken de pleidooien vóór het betrekken van de rechter in de strafuitvoering al vlug de kop op en werd vooral op basis van juridische argumenten het betrekken van een rechter bij de strafuitvoering wenselijk geacht.

Handige links

U bevindt zich hier: Start Beleid - Wetgeving