Binnendemuren

headermetnaam1

In tijden van grote commotie over justitie steken oude ideeen weer de kop op . Ontsnappingen met de helikopter of met een ladder over de muur dragen ertoe bij dat eerder geuite ideeen weer naar boven komen ....

Gelukkig groeit bij veel actoren van de justitie nog steeds het besef dat de komende jaren cruciaal zijn . Het gevoel overheerst dat er lang genoeg is aangemodderd. Er moet iets gebeuren . De tijd is rijp om taboes te doorbreken ,

Ervaring - proces

De ervaring begint met de aanhouding .


's Lands media - advocaat nummer één , formuleerde krasse bedenkingen na de ophefmakende uitspraak van de assisenjury .Na een arrestatie kom je als je wordt aangehouden in een arresthuis terecht . In mijn geval was dat in Gent

Een zwaar gehandicapte , geestesgestoord en paranoia zit in de gevangenis als geinterneerde na een poging tot brandstichting . Hij had de eigen woning in brand trachten te steken , daar er de overtuiging was dat de buren zouden inbreken ...


Een maand straf uitzitten is geen kalendermaand. En ook vervroegde vrijlating na recidive geeft grote verschillen . Er bestaat grote onduidelijkheid over de berekening van een gevangenisstraf . De onduidelijkheid kent verscheidene oorzaken .
....

Het idee dat alle gevangenen vrijkomen als ze een derde van hun straf hebben uitgezeten , klopt niet . Bijna 20 procent van de gedetineerden komt dan vrij ....

De leugendetector of polygraaf is een aantal jaren geleden ingehaald in het forensisch onderzoek als een paard van Troje , een deux ex machina . Op basis van wijzigingen in een aantal fysiologische parameters , zoals zweten en hartritme en verandering in de ademhaling wordt nagegaan of iemand al dan niet liegt . Op de vingertoppen , de arm en de hartstreek worden sensoren geplakt . De geproduceerde signalen worden zichtbaar gemaakt via een computer in lijntjes met pieken en dalen.

De internering in Belgie is een strafrechtelijke beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur die door de rechter kan worden uitgesproken onder volgende drievoudige voorwaarde:

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start